TANITIM

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi; Öğretim Teknolojileri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalları olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümünün temel işlevi; eğitim fakültelerinin lisans programlarındaki öğretmenlik meslek derslerini yürütmek, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar ile öteki eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programları uygulamak ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır.